WACHLARZ:
– wiąże się z fazami księżyca, z wyobraźnią, ze zmianami i pierwiastkiem kobiecym;
– tak jak poszczególne fazy księżyca związany jest z pojawianiem się, wzrastaniem, pełnią i znikaniem;
– jest to alegoria erotyczna.

W Chinach:
Wachlarz utożsamia się z wiatrem i powietrzem, a jeden z ośmiu nieśmiertelnych bogów używa go, aby wskrzesić umarłych.

W Afryce i Azji:
Wachlarz jest symbolem króla, a wśród taoistów kojarzony jest z ptakiem jako symbolem wyzwolenia i lotu w kierunku nieśmiertelności. Jest też tarczą przeciwko złym wpływom.

Był znany już w starożytności – na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, Grecji, Rzymie. W Chinach i Japonii do dziś jest używany jako element stroju narodowego. W Europie rozpowszechnił się od wczesnego średniowiecza, jednak czas jego największej popularności przypadł na XVII i XVIII wiek, kiedy wachlarze przybrały szczególnie kunsztowną i dekoracyjną postać.
Do początku XX wieku stanowił nieodzowną część stroju balowego.

J. E. Cirlot, Słownik symboli, Barcelona 1997.
J. Chevalier i A. Cheerbrant, Słownik symboli, Barcelona 1995.