Poprzednie edycje

Cofnijmy się w czasie

Wachlarz 2017
20-21 maja 2016, Wrocław
Wachlarz 2016
21 maja 2016, Wrocław
Wachlarz 2015
27 czerwca 2015, Kino Apollo, Poznań
Wachlarz 2014
13 września 2014, Kinoteka, Warszawa
Wachlarz #4 – podróże, które zmieniają świat
22 października 2013, Warszawa
Wachlarz #2 – Język tańca
7 maja 2013, Warszawa