Wachlarz #4 – podróże, które zmieniają świat

22 października 2013, Warszawa

O wydarzeniu

Po­zna­cie lu­dzi, któ­rzy oprócz te­go, że po­dró­żu­ją, ro­bią to, bo ma­ją nie­sa­mo­wi­te za­in­te­re­so­wa­nia, chcą po­ma­gać in­nym, ko­cha­ją zwie­rzę­ta, ge­ne­ral­nie chcą zro­bić coś do­bre­go, za dar­mo, cha­ry­ta­tyw­nie, z pa­sji, da­jąc mnó­stwo ra­do­ści so­bie, ale przede wszyst­kim in­nym.

Program

19:00

Rozpoczęcie

Natalia Rożniewska

Agnieszka Kopińska

Anna Goworkowska

Martwa Droga 2013

Basia Rostek i Sylwia Skalska

Prelegenci

Agnieszka
Kopińska

Współtwórczyni projektu socialtraveling i członkini Stowarzyszenia Dookoła, uczestniczką sztafety Afryka Nowaka przez Republikę Środkowoafrykańską.
Więcej
Wolontariuszką Fundacji Dzieci Afryki. Dzięki jej pierwszej akcji charytatywnej – „Budujemy szkołę w Ghanie” – w wiosce Bundoli powstała szkoła, studnia i elektryczność.
Więcej

Basia
Rostek

Natalia
Rożniewska

Studentka weterynarii, miłośniczka zwierząt, pasjonatka podróży.
Więcej

Sylwia
Skalska

Sponsorzy

Partnerzy

Aktualności zobacz wszystkie

21.10

Wachlarz #4, czyli „Podróże, które zmieniają świat”

Po dłuższej przerwie wakacyjnej wracamy z Wachlarzami. Najbliższy już jutro o godzinie 19, niezmiennie w Cafe Kulturalna. Tym razem temat z misją, czyli o podróżowaniu pod trochę innym kątem

Czytaj więcej

Miejsce

Zdjęcia