Nagrania

Inwokacja

Rejon Solecznicki leżący na południe od Wilna, uznawany jest za najbardziej polską część Litwy. Przed II wojną światową znajdował się w granicach Rzeczpospolitej, a następnie wszedł w skład Związku Radzieckiego. Zamieszkujący go Polacy identyfikowali swoją narodowość jako jednoznacznie polską, ucząc dzieci kultury i języka przodków, wychowując je na Polaków. Zarówno młodzież, jak i dorośli, uczyli się języka rosyjskiego, obowiązującego na terytorium ZSRR. Taki stan trwał prawie pięćdziesiąt lat, aż do rozpadu Związku Radzieckiego. W 1991 roku Litwa ogłosiła niepodległość. Tym samym tereny zamieszkałe przez ludność identyfikującą się z narodem polskim, zostały włączone w terytorium Litwy. Od tamtego czasu, wraz ze starzeniem się społeczeństwa i umieraniem kolejnych pokoleń, migracjami i „poszukiwaniem chleba” Polacy na Litwie stają się coraz mniej odrębną grupą społeczną. Czas i tempo życia sprawiają, że tradycje ulegają zatarciu. Nowoczesność miesza się a tradycją. Stare obyczaje zastępowane są przez nowe.

Podobne wystąpienia